Τι να πρωτοπώ για το Μάριο!!
Εξαίρετος ξυλογλύπτης, με άριστες γνώσεις πάνω στην ξυλογλυπτική και την συντήρηση, τις οποίες μεταλαμπαδεύει στα σεμινάρια που παραδίδει
Δημιουργικός καλλιτέχνης με υψηλή αισθητική και τεχνική ικανότητα σε μια μεγάλη γκάμα ξύλινων αντικειμένων.
Αντιμετωπίζει κάθε δουλειά με σεβασμό προς το κάθε αντικείμενο και βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση και συνεργασία με άτομα άλλων ειδικοτήτων ,για τη σωστή υλοποίηση και την εξασφάλιση της μετέπειτα ζωής των έργων του .

Ανθή Θεοδωρόπουλου

Συντηρήτρια Αρχ/των & Έργων Τέχνης | Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, M.Ed στις Επιστήμες της Αγωγής - Ειδική Εκπαίδευση