Το διάστημα που εργάστηκε στο Ίδρυμα “Θεοτόκος” επέδειξε συνέπεια, αφοσίωση ενώ παράλληλα είχε κίνητρα για απόκτηση γνώσεων νέων τεχνικών και παιδαγωγικών μεθόδων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήταν οι οργανωτικές δεξιότητες, η δημιουργικότητα και η φαντασία. Ανανέωσε το χώρο εργασίας στο τμήμα του με καινοτόμες ιδέες και προτάσεις.

Αναστασία Λεβέντη

Ειδική Παιδαγωγός