Μάριος

Μανωλιός

Ο Μάριος Μανωλιός γεννήθηκε στην πόλη της Χαλκίδας το 1981. Προέρχεται από γενιά ξακουστών
μαστόρων με παράδοση στην ξυλογλυπτική τέχνη…

Μάριος

Μανωλιός

Ο Μάριος Μανωλιός γεννήθηκε στην πόλη της Χαλκίδας το 1981. Προέρχεται από γενιά ξακουστών
μαστόρων με παράδοση στην ξυλογλυπτική τέχνη…

The natural philosophy

for wood working

The natural philosophy

for wood working

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ